Vi försopar vid behov och använder rena förpreparerade moppar. En per trappavsats.
Tvättstugor, fönster i trapphusen, entremattor, räcke, element, väggar mm tar vi också allt efter kundens önskemål
Då alla fastigheter har olika mycket behov av städning, frekvenser, metoder, besökare, väder mm så anpassar vi vår städning/metoder helt efter det och vad du som kund vill .
Tex städning varje dag eller 1 ggr per vecka eller varannan vecka. Alla ytor eller efter skiftande behov.
Timmar eller fasta avtal.
Vi skriver Tydliga Arbetsbeskrivningar så att du som kund vet vad du köpt och när du valt att få det gjort.
Vi kan även tvätta/rengöra era textila mattor.