home-imgVi har utbildning i Bioteknisk rengöring.
Företaget arbetar med bla Biotekniska produkter från Innu-Science.
Detta då dessa är de mest miljöanpassade produkterna.
Morgondagens teknik redan idag.
Läs mer på www.innu-science.se

Vi använder olika städmaskiner för att uppnå det bästa städresultatet.
För att vara rädd om vår värld krävs ett genomtänkt val av städprodukter och metoder.

För att uppnå rätt kvalité arbetar vi med:

  • Innu science produkter
  • Micro textiler
  • Redskap anpassade för arbetet
  • Maskiner med den senaste teknologin
  • Utbildad engagerad personal

 

Vad är Bioteknik och varför använda dessa produkter?

På 50 år har användningen av kemikalier i världen ökat från 10 miljoner till 400 miljoner ton. På 10 år har användningen av kemikalier nästan fördubblats. Nästan hälften är hälsofarliga. 90 % av kemikalierna har vi ingen eller nästan ingen kunskap om. Vår egen hyginsektor har bidragit till skapandet av ett kemisamhälle. Genom våra vanliga rengöringsmedel forslas kemikalierna rakt in i vår vardag. Vi skurar, moppar och sprayar med kemiska ämnen vars partiklar sprids i luften. Partiklarna hakar fast på vår hud och fastnar i hår och kläder. Våra barn andas in dem varje dag när de leker hemma eller på förskolans skurade golv.

Naturens egen lösning kallas för mikroorganismer. De producerar ämnen som bryter ner organiskt avfall, det vill säga smuts.
Kemikalier lägger sig som ett hölje runt smutspartiklarna. Dessa flyttas runt med moppen och spolas ut i avlopp och natur.
Mikroorganismer däremot sönderdelar och bryter ner smutsen. Smutsen försvinner. Det blir helt rent.

Arrie städ och konsult har konverterat till bioteknik sedan flera år tillbaka, detta gör att vi minskar vår och våra kunders kemikalieanvändning drastiskt
Eftersom produkterna är pH- neutrala och innehåller mycket mindre kemikalier så skonas personalens händer och hud. Mikroorganismerna arbetar vidare när personalen går hem. Att växla från kemiska rengöringsmedel till biotekniska skonar främst hav, luft, växter, djur, städpersonal, dig själv och din familj förstås.

Om företaget Innu-Science.

De startade i Kanada år 1992 som ett resultat av Steve Teasdalses och Daniel Couillards arbete med selektiv adaptation där de fick mikroorganismen Bacillus licheniformis att öka sin förmåga att bryta ner fett åtta gånger. Namnet Innu-Science fick de av Steve som flera år levde nära inuiterna norra Kanadas ursprungsbefolkning, där han inspirerades av deras förhållningsätt att bruka – inte förbruka – naturen.

Inuiternas ord för människa och science står för vetenskap. Innu-Science naturligare rent!

iStock_000042434072_Small