Vi har i företaget över 20 års erfarenhet av att:

  • Planera, starta upp, driva och kontrollera arbetet hos både små lokala kunder i närområdet och stora nationella kunder över hela Sverige.
  • Jobba med produkter som är så miljöanpassade som möjligt.
  • Jobba med de mest ergonomiska redskapen samt maskiner med den nyaste tekniken för det bästa städresultatet.
  • Jobba med all sort golvvård och behandling.
  • Skapa kundunik städutbildning för personal över hela landet.
  • Utbilda inom olika delar inom städ.
  • Städtidsberäkningar, för- och efterkalkylering samt försäljning.
  • Jobba som projektledare för rikstäckande städkunder avseende planering, uppstart, drift och kvalitetsuppföljningar.
  • Jobba som konsult med uppdrag att titta på upphandling, planering, uppstart och uppföljning av städuppdrag.