Kundunik städning – Vi städar efter varje hotells unika koncept och kvalitetsnivå.
Såsom hur en säng ska vara bäddad, material vara tillhandahållet till gästerna, hur en gäst ska uppfatta rummet utöver att det självklart ska vara rent.