Du kan som kund välja om vi ska ta allt eller bara vissa delar av ytan.
Även fönsterputs och golv behandlingar.
Vi skriver Tydliga Arbetsbeskrivningar- så att du som kund vet vad du köpt och när du valt att få det gjort.
Vi har de maskiner som krävs för olika ytor och material.
Fast pris eller per löpande timme.